JOVE

10131754-concepto-de-musica-vintage

Objectius generals:

  • Adaptar-se millor a les necessitats educatives i motivacions de l’etapa educativa.
  • Introduir les eines tecnològiques pròpies del món de la música i els entorns virtuals d’aprenentatge.
  • Integració i aplicació dels coneixements adquirits en les diferents competències del músic actual: escoltar, analitzar, investigar, interpretar, composar, improvisar, editar i produir,…
  • Potenciar el treball en equip i el treball per projectes.
  • Desenvolupar l’autonomia de l’alumne i l’aprendre a aprendre.

Cursos i dedicacions:

Edat / Curs PROGRAMA CURS ASSIGNATURES
12 / 1r ESO JOVE 1r Instrument (45’)
(OP) Songwriting (60’)
Combo (60’)
(OP) 2n instrument (30’)
(OP) Prova d’accés Conservatori (45’)
13 / 2n ESO 2n Instrument (45’)
(OP) Songwriting  (60’)
Combo  (60’)
(OP) 2n instrument (30’)
14 / 3r ESO 3r Instrument (45’)
(OP) Producció musical (60’)
Combo (60’)
(OP) 2n instrument (30’)
15 / 4t ESO 4t Instrument (45’)
(OP) Producció musical (60’)
Combo  (60’)
(OP) 2n instrument (30’)

Assignatures opcionals que entren en el pack JOVE:

  • Songwriting
  • Producció Musical
  • DjProductor
  • Impro

Oferta instrumental:

PIANO TROMPETA
GUITARRA TROMBÓ
FLAUTA BATERIA
SAXÒFON VIOLÍ
CLARINET BAIX ELÈCTRIC
GUITARRA ELÈCTRICA VEU (CANT MODERN)
ACORDIÓ