Bàsic

gi_26460Programa adreçat a l’alumnat que vol rebre la formació musical bàsica necessària que li permeti gaudir de la música i li garanteixi l’adquisició de les competències instrumentals i vocals necessàries per a la seva participació en conjunts i per a l’execució individual.

Els horaris de classe s’adapten als horaris del col·legi.

Cursos i dedicacions:

Edat / Curs PROGRAMA CURS ASSIGNATURES
8 / 3r P BÀSIC (equivalent a elemental) 1r Llenguatge Musical IEM (45’)
Lab Orquestra (45’)
Coral mitjans (45’)
Instrument (45’)
Agrupació (45’) excepte si és de nou ingrés
9 / 4t P 2n Llenguatge Musical IEM (45’)
Lab Orquestra (45’)
Coral mitjans (45’)
Instrument (45’)
Agrupació (45’)
10 / 5è P 3r Llenguatge Musical IEM (45’)
Lab Orquestra (45’)
Teatre Musical (45’)
Instrument (60’)
Agrupació (45’)

2n instrument (45′) – Opcional

11 / 6è P 4t Llenguatge Musical IEM (45’)
Lab Orquestra (45’)
Teatre Musical (45’)
Instrument (60’)
Agrupació (45’)

2n instrument (45′) – Opcional

Oferta instrumental:

PIANO TROMPETA
GUITARRA TROMBÓ
FLAUTA BATERIA
SAXÒFON VIOLÍ
CLARINET

Activitats:

This slideshow requires JavaScript.