Preus actuals

Llistat de preus MENORS D’EDAT:

PROGRAMA EDATS QUOTA MENSUAL
MÚSICA I MOVIMENT 3 anys (P3) 12,00 € (AMPA)
SENSIBILITZACIÓ 1 4 anys (P4) 31,00 €
SENSIBILITZACIÓ 2 5 anys (P5) 31,00 €
INICIACIÓ 1 6 anys (1r PRIMÀRIA) 49,00 €
INICIACIÓ 2 7 anys (2n PRIMÀRIA) 69,00 €
BÀSIC (1n i 2n) de 8 a 10 anys (3r I 4t PRIM.) 75,50 €
BÀSIC (3r i 4t) de 11 a 12 anys (5è i 6è PRIM.) 84,50 €
AVANÇAT (continuació del BÀSIC) a partir de 12 anys (ESO) 72,00 €
BÀSIC JOVE (sense haver cursat BÀSIC) a partir de 12 anys (ESO) 45,00 € – 72,00 €
INSTRUMENT COMPLEMENTARI (opcional) a partir de 12 anys (ESO) +20,00 €
2N, 3R… INSTRUMENT (opcional) +30,00 €

Llistat de preus MAJORS D’EDAT (MÚSICA A MIDA):

ASSIGNATURA TEMPS QUOTA MENSUAL
INSTRUMENT 45 minuts

30 minuts

60 minuts

62,50 €

45 €

90 €

COMBO o TALLERS 60 minuts 27,00 €

================================

MATRÍCULA QUOTA ANUAL
MENORS D’EDAT 49,00 €
MAJORS D’EDAT 59,00 €

================================

DESCOMPTE PER A FAMÍLIES NOMBROSES (a partir del 2n membre de la mateixa família matriculat a l’EMMA) 50% desc. en MATRÍCULA
25% desc. en MENSUALITATS