Preus actuals

Llistat de preus MENORS D’EDAT:

PROGRAMA EDATS QUOTA MENSUAL
MÚSICA I MOVIMENT 3 anys (P3) 12,00 € (AMPA)
SENSIBILITZACIÓ 1 4 anys (P4) 31,00 €
SENSIBILITZACIÓ 2 5 anys (P5) 31,00 €
INICIACIÓ 1 6 anys (1r PRIMÀRIA) 49,00 €
INICIACIÓ 2 7 anys (2n PRIMÀRIA) 69,00 €
BÀSIC (1, 2, 3 i 4) de 8 a 11 anys (3r a 6è PRIM.) 75,50 €
JOVE (1r a 4t ESO) de 12 a 15 anys. 72,00 € (inclou Instrument, Combo i una optativa)
BAT (1r i 2n BAT) de 16 a 17 anys depenent assignatures escollides
OPTATIVES a partir de 12 anys (ESO) 17,00 €
2N INSTRUMENT (opcional) +20,00 €
3R,… INSTRUMENT (opcional) +30,00 €

Llistat de preus MAJORS D’EDAT (MÚSICA A MIDA):

ASSIGNATURA TEMPS QUOTA MENSUAL
INSTRUMENT 45 minuts

30 minuts

60 minuts

62,50 €

45 €

90 €

COMBO o TALLERS 60 minuts 27,00 €

================================

MATRÍCULA QUOTA ANUAL
MENORS D’EDAT 49,00 €
MAJORS D’EDAT 59,00 €

================================

DESCOMPTE FAMILIAR (a partir del 2n membre de la mateixa família matriculat a l’EMMA) 50% desc. en MATRÍCULA
25% desc. en MENSUALITATS